Microsoft Open Value Subscription (OVS)

Het programma is gebaseerd op standaardisatie op Microsoft-producten (Office Professional of Office Small Business Edition, Windows Professional en de Core CAL of Windows Small Business Server CAL) en is verplicht voor alle desktops in de onderneming. Additionele producten kunnen in elk gewenst aantal worden toegevoegd.

De licenties worden gehuurd voor de duur van de overeenkomst (3 jaar), na afloop kunt u een nieuwe huurovereenkomst sluiten voor 3 jaar of de software afkopen en er eeuwigdurende licenties van maken. Software Assurance is bij de prijs inbegrepen.

Dankzij deze huurvorm zijn de licentiekosten op korte en middellange termijn belangrijk lager dan bij Open Value Companywide en bestaat de mogelijkheid om het aantal licenties te reduceren als het aantal werkplekken afneemt.

Voordelen van Open Value Subscription:

  • eenvoudig licentiebeheer: één overeenkomst voor de hele organisatie
  • flexibel: mogelijkheid om tijdens de contractperiode het aantal licenties te vermeerderen of te verminderen
  • recht op nieuwe softwareversies
  • gespreide betaling: vast bedrag per pc per jaar
  • recht op thuisgebruik van Office, eLearning, gebruiksrechten voor Cold Backup Server, support

Producten
Nagenoeg alle Microsoft-producten voor zakelijk gebruik zijn leverbaar binnen het Open Value Subscription-programma. Voor additionele producten gelden dezelfde voordelen als voor de platformproducten: huur op basis van een vast bedrag per jaar en één licentie voor alle Europese talen. Nabestellingen voor additionele producten kunnen edurende de gehele contractperiode worden gedaan. De prijs van additionele producten is echter een vast bedrag per jaar, het is daarom raadzaam om deze aan het begin van het jaar te bestellen.

Prijsniveau
Het OVS-programma is beschikbaar vanaf 5 desktop-pc’s. Bij aanvang van de overeenkomst krijgen klanten die al licenties bezitten een eenmalige korting op de huurprijs voor het eerste jaar.

Onderhoud en technische support
Tijdens de contractperiode worden de nieuwste versies van de software automatisch en gratis toegestuurd en heeft men het recht om deze zonder extra betaling te installeren. U kunt in aanmerking komen voor 24×7 Problem Resolution Support.